BAO BÌ GẠO 5KG

Chất liệu: PP dệt đơn Kiểu dáng: Dạng ống In ấn: Công nghệ in flexo Thành phẩm: May gập đáy
Chất liệu: PP dệt ghép màng OPP bóng Kiểu dáng: Dạng ống In ấn: In trục ống đồng Thiết kế:…
Bao bì gạo 5kg xuất khẩu Chất liệu: pp dệt ghép màng OPP bóng Kiểu dáng: Dạng ống In ấn:…
Chất liệu: PP dệt trắng trong ghép OPP bóng Kiểu dáng: Dạng ống In ấn: In trục ống đồng Thành…
Chất liệu: PP dệt trắng sữa ghép OPP bóng Kiểu dáng: Xếp hông lệch In ấn: In trục ống đồng…
Chất liệu: PP dệt trắng trong ghép màng OPP bóng Kiểu dáng: Dạng ống Thành phẩm: May gập đáy In…
Chất liệu: PP dệt trắng trong ghép màng OPP bóng Kiểu dáng: may quai xách nhựa Thành phẩm: May gập…
Chất liệu: PP dệt trắng sữa ghép màng OPP bóng Kiểu dáng: dạng ống Thành phẩm: May gập đáy In…

BAO BÌ GẠO 10KG

Chất liệu: PP dệt ghép màng OPP bóng Kiểu dáng: May quai xách In ấn: In trục ống đồng Thiết…
Chất liệu: PP dệt ghép màng OPP bóng Kiểu dáng: May quai xách In ấn: In trục ống đồng Thiết…
Chất liệu: PP dệt ghép màng OPP bóng Kiểu dáng: Quai xách hạt xoài In ấn: In trục ống đồng…
Chất liệu: PP dệt ghép màng OPP bóng Kiểu dáng: May quai xách In ấn: In trục ống đồng Thiết…
Chất liệu: pp dệt ghép màng opp bóng. In ấn: In trục ống đồng cao cấp. Kiểu dáng: Xếp hông…
Chất liệu: PP dệt trắng sữa ghép màng opp bóng In ấn: In trục ống đồng cao cấp Kiểu dáng:…
Chất liệu: PP dệt trắng sữa ghép màng OPP bóng Kiểu dáng: Xếp hông hộp, dập quai xách Thiết kế:…
Chất liệu: PP dệt đơn Kiểu dáng: Dạng ống In ấn: In flexo Thiết kế: Miễn phí

BAO BÌ GẠO 25KG

Chất liệu: pp dệt trắng sữa, OPP bóng Kiểu dáng: Xếp hông hộp In ấn: Trục ống đồng. Thiết kế:…
Chất liệu: pp dệt trắng trong ghép màng OPP Kiểu dáng: xếp hông hộp Thiết kế: Miễn phí. Giao hàng:…
Chất liệu: PP dệt trắng trong, OPP mờ Kiểu dáng: Dạng ống In ấn: In ống đồng Thiết kế: Miễn…
Chất liệu: PP trắng sữa, màng OPP bóng. Kiểu dáng: Dạng ống. In ấn: In trục ống đồng. Giao hàng:…
Bao bì đựng gạo 25kg Chất liệu: PP dệt trắng sữa, OPP bóng. Kiểu dáng: Xếp hông. In ấn: In…
Bao pp đựng gạo 25kg Chất liệu: PP dệt caro trắng sữa ghép màng OPP bóng Kiểu dáng: Dạng ống…
Bao bì gạo giá rẻ 25kg Chất liệu: PP dệt đơn Kiểu dáng: Dạng ống In ấn: In flexo Thiết…
Bao bì gạo sạch 25kg Chất liệu: PP dệt trắng sữa ghép màng OPP bóng Kiểu dáng: Xếp hông lệch…

BAO BÌ GẠO 50KG

Bao bì gạo xuất khẩu 50kg Chất liệu: Vải pp dệt trắng trong ghép màng OPP bóng Kiểu dáng: Xếp…
Chất liệu: pp dệt trắng sữa, OPP bóng Kiểu dáng: Xếp hông hộp In ấn: Trục ống đồng.

SẢN PHẨM MỚI

Chất liệu: pp dệt trắng sữa, OPP bóng Kiểu dáng: Xếp hông hộp In ấn: Trục ống đồng.
Bao bì gạo xuất khẩu 50kg Chất liệu: Vải pp dệt trắng trong ghép màng OPP bóng Kiểu dáng: Xếp…